O spoločnosti

Cieľom spoločnosti Legal Tenders je poskytovať silného a skúsenosťami a vedomosťami zdatného partnera klientom s absolútnym pochopením ich individuálnych potrieb. Komparatívnou výhodou našej spoločnosti sú hlboké znalosti v oblasti verejného obstarávania, strategického nákupu a zmluvného managementu, schopnosť predvídať trendy, maximálna flexibilita a vysoké pracovné nasadenie. Služby našej spoločnosti siahajú od počiatočných analýz, cez kvalitné poradenstvo až po samotnú finálnu realizáciu požiadavky klienta.