Zmluvný management

Naša spoločnosť ponúka poradenstvo v oblasti zmluvných vzťahov obchodného práva počas celej životnosti zmluvy t.j. od jej vzniku, cez pripomienkovanie, uzatvorenie až po archiváciu.