Ponúkané služby

Verejné obstarávanie 

& zelené verejné

obstarávanie

 • Analýza stavu plánu verejného obstarávania/strategického nákupu spoločnosti
 • Nastavenie prioritných cieľov
 • Nastavenie procesov optimálnej spolupráce
 • Upozornenie na možné riziká
 • Realizácia procesu verejného obstarávania 
 • Nastavenie vhodných zelených inovatívnych a sociálnych prvkov v zákazkách VO v súlade s európskymi štandardmi
Zistiť viac

Nákup stavebných prác

  pre bytové a administratívne

  budovy:

  • Zabezpečenie výkazu výmer
  • Realizácia výberu dodávateľa s použitím elektronickej aukcie
  • Zazmluvnenie stavebných prác
  • Dozorovanie výkonu stavebných prác
  • Poradenské služby v oblasti nastavenia nákupných možností
  • Nastavenie vhodných zelených, inovatívnych a sociálnych prvkov v zákazkách  v súlade s európskymi štandardmi

  Zistiť viac  Zmluvný management

  V oblasti obchodného práva:

  • Príprava návrhov zmlúv
  • Pripomienkovanie už existujúcich zmlúv
  • Zabezpečenie uzatvorenia zmlúv
  • Evidencia zmlúv (fyzická aj elektronická)
  Zistiť viac