Verejné obstarávanie

Všetko, čo potrebujeme, je vôľa uspieť a odvaha začat.

Michael Hammer, James Champy

Naša spoločnosť Vám rada pomôže s realizáciou zákaziek v oblasti verejného obstarávania.
Ponúkame nasledovné služby:

Pre verených obstarávateľov/obstarávateľov: Verejné obstarávanie

Pre uchádzačov:

Pre firmy a fyzické osoby: Strategický nákup